Αρχείο - Ιουλ 29, 2013

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

 

Εναν μίνι-οδηγό για τις χρηματοδοτήσεις που μπορούν να αναζητήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει ετοιμάσει το υπουργείο Ανάπτυξης.
Πρόκειται για πηγές ρευστότητας και οι οποίες αφορούν σε δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μέσω των ελληνικών τραπεζών σε τραπεζικά δάνεια ή εγγυήσεις με τη στήριξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) καθώς και σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος Jeremie.
Άλλη μία πηγή χρηματοδότησης που σύντομα θα ανοίξει είναι ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τα δάνεια ενδιαφέρουν σχεδόν όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας με ευνοϊκά επιτόκια από 45% έως 65% ανάλογα με την τράπεζα και αυτά έχουν να κάνουν είτε για κεφάλαια κίνησης είτε για επενδύσεις.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Τα «μελισσοκομικά προγράμματα» είναι συγχρηματοδοτούμενα σε ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή Ενωση και 50% από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στην έγκριση εννέα προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγής μελιού στη χώρα μας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ θα υλοποιηθούν την τριετία 2014-2016. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 9% περίπου του συνολικού ποσού που διαθέτει η Ε.Ε. για τα 28 πλέον κράτη-μέλη.
Τα «μελισσοκομικά προγράμματα» είναι συγχρηματοδοτούμενα σε ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκή Ενωση και 50% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι μέσω της υλοποίησης δράσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα να βελτιωθούν οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας των μελισσοκομικών προϊόντων της Ε.Ε. και να στηριχθεί ο τομέας της μελισσοκομίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr