Αρχείο - Ιουν 15, 2013

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ SMS ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ

Σήμερα ημέρα Σάββατο 15/06/2013 περιήλθε σε γνώση μου μύνημα υποστηρικτικό συγκεκριμένου υποψηφίου - και μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Εύβοιας- για τις αρχεραισίες ανάδειξης μελών Δ.Σ. στην Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας το οποίο φέρεται να εστάλη από την διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Επιμελητηρίου Εύβοιας.Την πράξη αυτή καταδικάζω ως ηθικά και νομικά απαράδεκτη δεν έχει τύχει οποιασδήποτε έγκρισης του Νομικού Προσώπου του Επιμελητηρίου όπως αυτό εκπροσωπείται και είναι αντίθετα όχι μόνο για το θεσμό του Επιμελητηρίου αλλά και για το σύνολο ανεξαρτήτως των προσώπων των υποψηφίων για τις αρχεραισίες ανάδειξης μελών Δ.Σ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr