Αρχείο - Ιουν 12, 2013

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ενημερωτική Εσπερίδα για την Μετεξέλιξη του δικτύου συνεταιριστικών τραπεζών σε Αναπτυξιακή Τράπεζα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σύμφωνα με την κοινή πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ της ΕΣΕΕ και της ΕΣΤΕ διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ευβοίας την Δεύτερα 10/06/2013.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr