Αρχείο - Οκτ 10, 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ Α.Ε

Σύμφωνα με την Κ1-884/2012 απόφαση του Αν.Υπ.Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 1420/30-04-2012) στην Μερίδα ΓΕΜΗ Ανωνύμων Εταιρειών καταχωρίζονται υποχρεωτικά εκτός από τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας όπως αναφέρονται στην περίπτωση 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω και οι ΑΦΜ των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων της. Σε περίπτωση που προσκομίζονται Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ με ελλιπή στοιχεία δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η παραλαβή λόγω υποχρεωτικής καταχώρισης των ανωτέρω στοιχείων στο σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr