Αρχείο - Οκτ 1, 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ηλεκτρονικά γίνεται πλέον η υποβολή των υποστηρικτικών εγγράφων της Διασάφησης Εξαγωγής.
Ειδικότερα σύμφωνα με Εγκύκλιο (Δ19Α 5033014 ΕΞ 16.9.2013) και στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον στο καθεστώς της εξαγωγής και προκειμένου να περιοριστεί η φυσική παρουσία του συναλλασσομένου στο τελωνείο με στόχο τη διευκόλυνση του υγιούς εμπορίου είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των επισυναπτομένων στη διασάφηση εγγράφων στο υποσύστημα εξαγωγών του ICISnet.
Η νέα αυτή εφαρμογή έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 17 Σεπτεμβρίου.
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου είναι χαμηλής επικινδυνότητας και δεν συντρέχουν λόγοι αναβάθμισης αυτού ο αρμόδιος προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων δρομολογεί τη διασάφηση χωρίς κανένα έλεγχο δηλαδή πραγματοποιείται τελωνισμός κατά δήλωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014

Στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων θα πρέπει να αναζητήσουν οι ιδιοκτήτες Ι.Χ τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014τα ποία περιλαμβάνουν και το φόρο πολυτελείας για αυτοκίνητα άνω των 1.928κ.εκ. Σχετικά ειδοποιητήρια δεν θα ταχυδρομηθούν από την Γ.Γ.Π.Σ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr