Αρχείο - Ιαν 18, 2013

Εξαγορά για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στην κατηγορία βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων

Τις  προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και τον τρόπο εξαγοράς σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) για την περίοδο από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον νέο πίνακα καθορίζει εγκύκλιος που εξέδωσε η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα με το νόμο 3863/2010 μεταβλήθηκαν τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες ασφαλισμένες (ενώ δεν εθίγησαν τα όρια ηλικίας για τους άνδρες ασφαλισμένους στον ΚΒΑΕ καθώς επίσης και τα μικρότερα όρια ηλικίας για τους απασχολούμενους/ες σε οικοδομικές εργασίες κ.λπ.) που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες χωρίς να μεταβάλλονται οι χρονικές προϋποθέσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr