Αρχείο - Μαρ 31, 2011

Ημερομηνία

Ενηµερωτικό Δελτίο ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Χαλκίδας.

1122!!.gif   1122!!!.jpg

 

Το Επιµελητήριο Ευβοίας σας πληροφορεί σχετικά µε τον τύπο λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Παρέχουν Εκπαίδευση Τεχνολογική σε  Ειδικότητες µε προοπτικές στην αγορά εργασίας για νέους και νέες από 17 έως 23 ετών φροντίζοντας παράλληλα την ολοκλήρωση των γνώσεων τους µε πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές Επιχειρήσεις.