Αρχείο - 2010

Τροποποίηση Διατάξεων Εμπορικής Μίσθωσης.

Σας ενημερώνουμε ότι στο νομοσχέδιο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 17 ενσωματώθηκαν ρυθμίσεις  για την τροποποίηση του άρθρο 43 του π.δ.34/1995 και τους όρους καταγγελίας των εμπορικών μισθώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

 

Ιούνιος 18

Παράταση Υποβολής "Πράσινες Υποδομές 2010 & Πράσινη Επιχείρηση 2010".

123.jpg

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) σας ενημερώνουμε για την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έως τις

23-7-2010 των προγραμμάτων:

 

  • «Πράσινες Υποδομές 2010»

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=99

και

Ιούνιος 16

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών.

111γχκ.gif

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους έχει αναρτηθεί ο κώδικας Τροφίμων & ποτών.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Έκτακτη Συνεδρίαση Επιμελητηρίου Ευβοίας.

 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σας ενημερώνει ότι η Έκτακτη Συνεδρίαση του που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 16/06/2010 με θέμα συζήτησης την Οικονομική Κρίση αναβάλλεται λόγω του ότι την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με το ίδιο θέμα από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας.  

Η  Έκτακτη Συνεδρίαση  του Επιμελητηρίου θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19 :30 με το ίδιο θέμα συζήτησης :

  • Οικονομική Κρίση.


α) Οι Επιπτώσεις στην Πραγματική Οικονομία.
β)  Η Σημασία του Πρωτογενούς Τομέα για την Ανάκαμψη της Οικονομίας.

  • Νέο Οικονομικό Περιβάλλον.

Ιούνιος 14

Παράταση προθεσμίας υποβολής Ασφαλιστικής & Φορολογικής ενημερότητας.

111111111111111111111111111111.jpg

 

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ειδικότερα από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με σχετική τροπολογία στο σχέδιο νόμου απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιούχων εταιρειών και άλλες διατάξεις παρατάθηκε κατά δυο μήνες δηλαδή μέχρι 30 Ιουλίου 2010 η προθεσμία υποβολής ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για την υπαγωγή στη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3816/2010.

Ιούνιος 10

Εγγύηση απο την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε Χαμηλότοκων Δανείων.

11tempme.jpg

Γενικός Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας των υφισταμένων ΜΕ & ΠΜΕ μέσω της άμεσης κάλυψης υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με την υποστήριξη της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε

Οδηγός Προγράμματος: Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

Ιούνιος 2

Προδημοσίευση προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός".

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδομών  και των επιχειρησιακών διαδικασιών των τουριστικών μονάδων με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Είδος ενίσχυσης:

Οικονομική Ενίσχυση - Επιχορήγηση

Περιοχή υλοποίησης:

Ολόκληρη η

Μάιος 26

Μελέτη Ι.Ε.Μ.Ε για την Ανεργία & την Απασχόληση.

 11222.jpg

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/