Αρχείο - 2009

Σεπτέμβριος 28

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την Προκήρυξη Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.


Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ερώτηση 1: Μικτή επιχείρηση με 6 επιλέξιμους ΚΑΔ μπορεί να υποβάλλει μελέτη για ξεχωριστούς ΚΑΔ η μια με επενδύσεις και στους άλλους ΚΑΔ τότε αυξάνεται το επιλέξιμο κόστος ή μένει το όριο των 200.00000 €;


Απάντηση: Η προτεινόμενη επένδυση και οι ισχύοντες περιορισμοί αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζονται ανά κωδικό δραστηριότητας.


Ερώτηση 2: Αν σε έναν ΚΑΔ χρειάζεται μόνο κτηριακά (στέγαστρο-αποθήκη για εμπορία λιπασμάτων) τι γίνεται με το 50%.

Σεπτέμβριος 24

Πρόγραμμα:"Στηρίζω 2009".

Περιγραφή : Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση

- μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων

– στην ενίσχυση των άμεσων και σχετικά μικρών αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών των πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης.

Πρόγραμμα: "Σύγχρονη Επιχείρηση".

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 15/10/2009 και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού


Περιγραφή : Το Πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων προκειμένου: -να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλων συστημάτων διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρ

Πρόγραμμα Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Προκήρυξη για την ενίσχυση
Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών
στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013
(Μέχρι 9 Οκτωβρίου οι αιτήσεις)

Τι χρηματοδοτείται


Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (δηλαδή το άθροισμα της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής) της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 250 εκατομύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) «Αττική» «Μακεδονία-Θράκη» «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».
Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της παρούσας προκήρυξης ανά άξονα Π.Ε.Π.

Σεπτέμβριος 23

Πρόγραμμα : "Διαπιστευθείτε".

 

Πρόγραμμα : Διαπιστευθείτε.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 15/10/2009 και έως          
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Περιγραφή: Ενίσχυση φορέων & εργαστηρίων για δοκιμές για την αρχική διαπίστευσή τους ή επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.

Σε Ποιούς Απευθύνεται :Εργαστήρια δοκιμών & Διακριβώσεων καθώς και φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων Προσώπων και Συστημάτων Διαχείρισης.

Γεωγραφική Περιοχή : Όλες οι περιφέρειες

Σεπτέμβριος 22

Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς
Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών

στο πλαίσιο των Π.Ε.Π.

Σεπτέμβριος 19

Πυροσβεστική Διάταξη.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 12/2007 - ΦΕΚ 545/Β'/18.4.2007


Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α'258).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 63/2005 (Α' 98).
γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 (Φ.Ε.Κ. Α'99) «Κωδικοποίηση διατάξεων προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».
2.

Σεπτέμβριος 18

Με sms θα ενημερώνει τους πολίτες η Γεν.Γραμ.Πολιτικής Προστασίας.

 

sms-cell-broadcast.jpg

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με στόχο την ένταξη νέων τεχνολογιών για την άμεση και πιο αποτελεσματική ενημέρωση του Πολίτη σε περίπτωση συνθηκών έκτακτης ανάγκης έχει ήδη πραγματοποιήσει αντίστοιχη μελέτη για την υλοποίηση συστήματος ενημέρωσης των πολιτών σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο.

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/