Αρχείο - Μάιος 2007

Ημερομηνία
 • Όλες
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Μάιος 23

Πρόγραμμα "Ενίσχυση & επιβράβευση των μεταποιητικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ε.Μ. Επιχ.Αρίστευσης"

Προκηρύσσεται εκ νέου η πράξη 3.2.2.1 του ΕΠΑΝ Α’ Κύκλος σύμφωνα με την υπ’αριθ. Οικ. 10399/636/16.5.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με προθεσμία υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2007 και ώρα 14:30. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΒ του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ggb.gr) καθώς και από την Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της ΓΓΒ (τηλ. 210 6965825 φαξ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/