• English
  • Ελληνικά
Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022

Οικονομικά

Ελληνικά

ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Σε ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα περιληφθούν όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με το οποίο θα επέρχονται ριζικές ανατροπές.

ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ

Κομισιόν: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμάται ότι θα βρουν δουλειά μέχρι 650.000 άνεργοι - Οφέλη και για την Ελλάδα. Σημαντική αύξηση της προκαταβολής σε 20 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων απασχόλησης των νέων προβλέπει πρόταση που υιοθέτησε χθες η Κομισιόν.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Νομικές Οντότητες του άρθρου 2 περ γ’ και δ’ του Ν.4172/2013 αντίστοιχα (δηλ. κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα, όπως και κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείας και κοινωνίες αστικού δικαίου ), υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους για εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτό (άρθρο 68 παρ.2 του Ν. 4172/2013).

ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9

Δηλώσεις: Νέος οδηγός του υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση του εντύπου
Eως τις 31 Μαρτίου 2015 μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2015.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2014 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΕΚΤ: Ανακοίνωσε πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων αξίας 1,1 τρισ. ευρώ στη μάχη κατά του αποπληθωρισμού

Περιορισμένα θα είναι τα οφέλη για την Ελλάδα από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ακόμη και στην πλήρη εφαρμογή του από τον προσεχή Ιούλιο.
Αιτία είναι το γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της ελληνικά κρατικά ομόλογα, η αξία των οποίων υπερβαίνει το όριο του 33%, μέχρι του οποίου μπορεί η κεντρική τράπεζα να αγοράσει ομόλογα οποιασδήποτε χώρας.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Εγκύκλιος: Προκειμένου να δοθεί χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις
Οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες δεν υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εφόσον μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015 μετατραπούν σε απλές ετερόρρυθμες εταιρείες και ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.
Αυτό καθορίζεται με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η έκδοση της οποίας κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής σε ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων να εφαρμοστούν στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

«ΥΒΡΙΔΙΚΟ» ΜΟΝΤΕΛΟ 0 6+1 ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Task Force: Πανεπιστημιακή έρευνα προτείνει τη δημιουργία μόνιμου γραμματέα Γεωργίας, μεταφορά κονδυλίων της ΚΑΠ, ανά περίπτωση και μέσω συνεταιρισμών λύση για τα δάνεια της ΑΤΕ, ενίσχυση συνεταιριστικών τραπεζών
Ενα υβριδικό μοντέλο το οποίο να στοχεύει στην ανάπτυξη μιας άρτια δομημένης και βιώσιμης αξιακής αλυσίδας και να παρέχει υποστήριξη προσφέροντας ευκαιρίες σε όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μικρές και μεγάλες, για μεγέθυνση και δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο σύστημα, καθώς και εισόδημα για τον ιδιοκτήτη και την τοπική οικονομία, προτείνει η έκθεση με τίτλο «Στήριξη Νέων Ευκαιριών για τη Γεωργία στην Ελλάδα» που εκπονήθηκε από το Οικονομικό Τμήμα του Swedish Universtity of Agricultural Sciences για λογαριασμό της Task Force.

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ

Απόφαση: Για εγχώρια εμπορεύματα που τίθενται σε καθεστώς μεταποίησης

Νέο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ των εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης), τίθεται σε εφαρμογή από το υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό να αποτελέσουν τα εν λόγω εμπορεύματα αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση την οποία υπέγραψε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα και την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr