Επικαιρότητα

Ελληνικά

Νέο θεσμικό πλαίσιο στις Εμπορευματικές Μεταφορές.

Αφορά φορτηγά Δ.Χ.

Από το 2011 και στο 5% η παρακράτηση φόρου από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

12u.jpg

Στην τροποποίηση του μέτρου που προβλέπει παρακράτηση φόρου 8% από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προχωρεί το οικονομικό επιτελείο έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στην αγορά η συγκεκριμένη ρύθμιση.


Σύμφωνα με πληροφορίες μελετάται όπως η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου ξεκινήσει από το 2011 και το ανωτέρω ποσοστό μειωθεί στο 5%.


Αντίθετη στην εφαρμογή του μέτρου η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

 «Σε ένα κλίμα μεγάλης οικονομικής δυστοκίας μια τέτοια ρύθμιση σε πολλές περιπτώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει ακόμη και τη χαριστική βολή στ

Ετήσια έκθεση -Συνήγορος του Πολίτη- για το έτος 2009.

Δημοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2009. Η έκθεση παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αρχής στις 26/03/2010.


Η έκθεση παρουσιάζει το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη μέσα στο 2009 και δίνει έμφαση σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις συνολικά και ανά θεματική κατηγορία. Ο αριθμός των νέων υποθέσεων αυξήθηκε και πάλι και έφτασε μέσα στο 2009 στις 13.433 τον μεγαλύτερο αριθμό από συστάσεως της ανεξάρτητης αρχής.


Τα προβλήματα που καταγγέλλουν οι πολίτες σχετίζονται με δύο κυρίως κατηγορίες θεμάτων.

Ρύθμιση Οφειλών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 3833/2010 (ΦΕΚ. 40/τ.Α /15-03-2010) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με το νέο σύστημα πάγιων διατάξεων ρύθμισης οφειλών.

Ειδικότερα οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:

  A) Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).

  B) Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).

Μετάταξη Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 5/07 την 1-1-2010 ασφαλισμένοι που είχαν συμπληρώσει τρία έτη ασφάλισης (36 μήνες) στην ίδια υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ μετατάχθηκαν στην αμέσως ανώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία.

Με βάση τα παραπάνω έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία μαζικών ανακατατάξεων των ασφαλισμένων του Οργανισμού σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Οι ανακατατάξεις πραγματοποιούνται αυτόματα από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε εκτός από τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος από το Περιφερειακό τμήμα για τον σωστό χρόνο μετάταξης.

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ.

Σε νέους όρους τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών υπάγονται οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ με βάσει τις διατάξεις του αρ. 19 του Ν 3833/10.


Μετά από αίτηση του ασφαλισμένου παρέχεται η ευχέρεια της τμηματικής καταβολής ή της εφάπαξ εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών από εισφορές με μηδενική προκαταβολή πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς επίσης και ποσών που εισπράττονται από τον Οργανισμό για λογαριασμό τρίτων.

Σχετική η υπ αρ. 27/2010 εγκύκλιος του ΟΑΕΕ.

Για να δείτε όλη την εγκύκλιο 27/2010 πατήστε εδώ.

Η Ασφαλιστική Ενημερότητα από το ΙΚΑ.

 α. Απαλλάσσονται από τη προσκόμιση βεβαίωσης ασφ/κής ενημερότητας: οι δικαιούχοι αμοιβών από εξαρτημένη εργασία οι Δημόσιες υπηρεσίες ΝΠΔΔ ( εκτός Δήμων Κοινοτήτων Δημοτικών Κοινοτικών ή Διαδημοτικών Επιχ/σεων ) οι αγρότες υπό προϋποθέσεις οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για τη παροχή υποθήκης κλπ.

  • Δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ΝΠΔΔ ΟΤΑ κλπ.

Μελέτη:"Οδηγός Μεγάλων Καναλιών Διανομής στην Ιταλία".

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού προξενείου του Μιλάνου στην Ιταλία συνέταξε μελέτη με θέμα Οδηγός Μεγάλων Καναλιών Διανομής στην Ιταλία.

Στην μελέτη παρουσιάζεται και αναλύεται το μέγεθος και η δομή της αγοράς των διατροφικών προϊόντων στην Ιταλία η τιμολογιακή πολιτική τα μεγάλα κανάλια διανομής ( υπεραγορές και σούπερ μάρκετ) καθώς και οι καταναλωτικές συνήθειες των Ιταλών.

 Στην εν λόγω μελέτη γίνεται αναφορά και σε επί μέρους θέματα όπως το κρασί και την ελιά καθόσον υπήρχαν σχετικά ερωτήματα προς το Γραφείο μας.

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr