Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022: Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα καθεστώτα ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα" και "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων"

 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για το καθεστώς ενίσχυσης "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα" (2η Πρόσκληση) και για το καθεστώς ενίσχυσης "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" (2 Πρόκληση) έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/