ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΦ 2014

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΦ 2014

Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ. 1254/26.11.2015 που υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπ. Οικονομικών κ. Τρ. Αλεξιάδη, δόθηκε παράταση έως 31.12.2015 στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) για το έτος 2014 που έληγε στις 30/11/2015. Ειδικότερα, με τη νέα απόφαση, τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΟΛ. 1022/7.1.2014, ως ακολούθως: «Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις όλων των ανωτέρω περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’ υποβάλλονται μέχρι και 31/12/2015».