ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Επικαιρότητα: 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης» με στόχο την διευκόλυνση των διαδικασιών του εξωτερικού εμπορίου στην ΑΑΔΕ, προβλέπει τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Με τις διατάξεις ορίζεται ότι μέσω της «Ενιαίας Θυρίδας» θα διενεργείται η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση όλων των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών, πιστοποιητικών και εγκρίσεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων (τελωνειακές και προτελωνειακές διαδικασίες).