Δημόσια διαβούλευση: «Πλαίσιο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης»

Επικαιρότητα: 

Δημόσια διαβούλευση: «Πλαίσιο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης»

Τίθεται από 17 Απριλίου 2018 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε δημόσια διαβούλευση το «Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.

 Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.

Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης

 O ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ