Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων Αιγύπτου, Απρίλιος 2019