ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο "Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής." από τη Βουλή, το οποίο περιλαμβάνει την τροπολογία 159/15 για την παράταση της ρύθμισης των 100 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι 26-6-2015.
Το Επιμελητήριο Εύβοιας σας ενημερώνει γιά την έναρξη εφαρμογής της νεας υπηρεσίας ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων.
Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους εισπράξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.Μ.Η., την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων πάγιων δαπανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., των υπηρεσιών Γ.Ε.Μ.Η.........
Με την απόφαση 78030/30.12.14 καθορίζονται οι άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχουν στα μέλη τους τα Επιμελητήρια, τα ποσά της ετήσιας συνδρομής, το εύρος των οποίων ορίζεται ανά νομική μορφή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus + 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+ 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΕΕ

14η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9-14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Σελίδες

Εγγραφή στο Επιμελητήριο Ευβοίας RSS