Τα Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας συνεργαζόμενα με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε μια κοινή προσπάθεια, διοργανώνουν για 4η συνεχή χρονιά τον Περιφερειακό Μαθητικό Διαγωνισμό Στερεάς Ελλάδας, στόχος του οποίου είναι οι μαθητές της Περιφέρειας να έρθουν σε επαφή με το «επιχειρείν» και να αντιληφθούν, ότι η υγιής επιχειρηματική δραστηριοποίηση είναι ικανή να προσφέρει ισχυρές δυνατότητες δημιουργικής ενασχόλησης.
Τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Εύβοιας για το Νέο Αναπτυξιακο Νόμο απέστειλε στην Περιφέρεια Στ.Ελλάδας και στο Υπουργείο Οικονομίας, ο πρόεδρος κ. Λιονάκης. Οι προτάσεις αποσκοπούν στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών, στην αύξηση της απασχόλησης κλπ.
Το Επιμελητήριο Εύβοιας σας ενημερώνει γιά την έναρξη εφαρμογής της νεας υπηρεσίας ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων.
Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους εισπράξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.Μ.Η., την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων πάγιων δαπανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., των υπηρεσιών Γ.Ε.Μ.Η.........
Με την απόφαση 78030/30.12.14 καθορίζονται οι άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχουν στα μέλη τους τα Επιμελητήρια, τα ποσά της ετήσιας συνδρομής, το εύρος των οποίων ορίζεται ανά νομική μορφή.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟ ΡΩΣΣΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΕΕΕ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των

Σελίδες